ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فارسی دهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

 

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم( نمونه هشتم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه  نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم(خردادماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فارسی دهم تجربی نوبت دوم(خردادماه):

الف)قلمرو فکری 10 نمره

معنای ابیات و عبارات داده شده را به نثر روان بنویسید

اکنون رود خلق است دریای جوشان همه خوشه ی خشم شد خرمن من -مرا مادرم نام مرگ تو کرد زمانه مرا پتک ترگ تو کرد

-سپهبد، عنان، اژدها را سپرد به خشم از جهان، روشنایی ببرد-

دری که به باغ بینش ما گشوده ای/ هزار بار خیبری تر است/ مرحبا به بازوان اندیشه ات!

 -ای مسافر دیرین بر روی خار و درد!

نکته گفتی با همه سوداگران

-آهنگ کید و عداوت کردند

توی جماعت بُر خورده بودم

ابله ی با وی دچار شد

  نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

 -از بین ابیات داده شده کدامیک با این عبارات، قرابت معنایی دارد؟ یک بیت اضافی است

الف- هرگز هیچ زیبایی لطیفی را ندیده ام مگر آن که تمامی مهرم را نثارش کنم

ب- ناتانائیل! به کسی مانند خواهی بود که برای هدایت خویش در پی نوری می رود که خود به دست دارد

 -سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد

-غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را

 -به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

-برای واژگان داده شده در ابیات زیر معادل مناسب بیابید.

" مردم " " شَر " " اسب "

مطالب مرتبط 

الف- ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع این گرگی شبان شما نیز بگذرد

ب-بخندید رستم به آواز گفت بنشین به پیش گرانمایه جفت

ج- حالی آن لعل آبدار گشاد پیش آن ریگ آبدار نهاد

در بیت : قطرۀ باران که در افتد به خاک زو بدمد بس گهر تابناک  منظور از قسمت مشخص شده چیست؟

-عبارات زیر دربارۀ چه کسانی است؟

تیمور خواست که در توس، قبر شاعر را بگشایند: » مزار شاعر غرق در گل بود. ()و سپس سنگ بزرگی که بر گور فاتح

چین بود را برداشتند ناگهان بر خود لرزید: » گور ستمگر غرق در خون بود.

4-کدامیک مفهوم کنایی  نبُد مرغ را پیش تیرش گذر« است؟

الف- هیچ پرنده ای نمی توانست از پیش او بگریزد

ب- هرگز تیرش خطا نمی رفت

15-در سرودۀ » ای سرزمینی کز خاکت/ خوشه های گندم می روید/ و پیامبران برمی خیزند«.

آخرین مصراع کدام ویژگی سرزمین لبنان را بیان می کند؟

ب- قلمرو زبانی 7 نمره

16-برای هر یک از موارد داده شده، واژه ای مترادف از درس بنویسید.

الف- کافتاب نعمتم شد زیر ابر

ب- برآمدگی پشت پای اسب مانده بود با سُم ها

17-در بیت زیر یک غلط امالیی یافته، آن را اصالح نمایید.

چندان که ما در حمام شدیم گرمابه بان و هر که آنجا بودند همه برپای خاسته و خدمتگذاری کردند.

10 -معنی لغات مشخص شده را بنویسید.

الف- چندین خلنگ به دست باد رانده می شدند

ب- کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

19-املایی صحیح را انتخاب کنید.

الف- بعثی ها با ( وقاحت / وقاهت ) تمام اُسرا را شکنجه می دادند.

ب- گفتم دل رحیمت کی(عزم /عظم )صلح دارد؟

28-صحیح و غلط بودن معنی واژه های داده شده را مشخص کنید.

طرفه : عجیب . رقعه: نشانه و هدف . توسن : اسب سرکش

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فارسی دهم تجربی می باشد را مشاهده می کنید:

تو دوش‌بر‌را‌ حسین ‌ردای‌که‌ای داری‌بر‌در‌را‌ کربلا‌ خورشید ‌و کردی‌ پیش‌ه ‌ فداکاری‌که‌ سر‌خ گل ای رینَب‌ آسمان ‌ انقلاب‌با‌که‌ زمین ‌ انقلابی ای‌خورده‌ پیوند خاکت‌‌کز‌ سرزمینی ‌ای م‌یروید ‌ گندم‌های‌خوشه .م‌یخیزند‌بر‌ پیامبران ‌و  نامیدم‌ جنوب ‌را‌تو کرد‌هاید ‌پیشه‌مقاومت‌که‌ادیّصی‌کشت‌یهای‌ای کرده‌ای ‌ پیشه ‌ مقاومت ‌که‌دریا‌ ماهی‌ای کرد‌هاید ‌ پیشه ‌ مقاومت ‌که‌ شعری ‌ دفترهای ‌ای عاشورا!‌روزهای‌ای نامیدم‌ جنوب ‌را‌تو خوش‌هها ‌و‌ آ‌‌بها ‌را‌تو نامیدم ‌غروب‌ ستارۀ ‌و زاد‌هشدن ‌ انتظار ‌در‌ سپیده‌دمی ‌را‌تو نامیدم

تو نامیدم‌ توانا‌و‌ ارجمند ‌و‌ پاکیزه ‌و‌پاک‌را‌تو نامیدم‌ جنوب ‌را‌تو روزگاران ‌ دفتر ‌از‌ برآمده‌ سبزه ‌چون‌ای درد‌و‌خار‌روی‌بر‌ دیرین ‌ مسافر ‌ای فروزان‌ ستار‌ه ‌چون‌ای درخشان ‌ شمشیر ‌چون‌ای توست‌ دستان ‌در‌که‌ شمشیری ‌بر‌ زنیم ‌ بوسه‌ بگذار برگیریم‌را‌ قد‌م هایت ‌خاک‌و‌گرد‌ بگذار

https://hamkelasi.ir/article/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

 


هنرستانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مارکت سنتر ایرانیان خدمات ساختمانی Gamer فروش دامنه های رند Gaming دهکده ایرونی عاشقانه های خاص مسجد