ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

آمار و احتمال فصل نهم ریاضی هفتم

  جمع آوری و نمایش داده ها، نمودار و تفسیر نتایج

علم آمار: علم جمع آوری اطلاعات، سازماندهی و  و بررسی آنها است.

برای جمع آوری اطلاعات از اندازه گیری استفاده می کنیم.

اطلاعات به دست آمده ممکن است:

۱- بر حسب عدد باشد.

۲- بر حسب عدد نباشد.

داده آماری: اطلاعات جمع آوری شده را داده های آماری می گوییم.

سازماندهی داده های: برای نظم دادن به داده ها، آنها را در یک جدول  مرتب می کنیم، که به این  جدول، جدول داده ها می گوییم.

نمودار: با دیدن یک نمودار در یک نگاه، میتوان به بسیاری از ویژگی های مربوط به اطلاعات پی برد.

  • نمودار میله ای: برای مقایسه تعداد، پیدا کردن بیشترین و کمترین داده از نمودار میله ای استفاده می شود.

نمودار دایره ای - عینکی

  • نمودار دایره ای: برای رسم نمودار دایره ای ابتدا سهم هر داده را با استفاده از فرمول

05 آمار و احتمال

به صورت درصد محاسبه می کنیم و سپس روی دایره نمایش می دهیم.

  • نمودار خط شکسته : برا نمایش تغییر ها کاربرد دارد بنابر این در موضوع هایی که تغییر اهمیت دارد از این نمودار استفاده می شود.

نمودار خط شکسته

  • نمودار تصویری: در این نمودار ها از یک شکل برای معرفی مقداری مشخص از اشیا  یا افراد استفاده می کنیم.

نکته: در هر آزمایش، اتفاق ها را می توانیم به سه دسته حتمی، غیر ممکن و ممکن دسته بندی کنیم.

  • اتفاق حتمی: اگر نتیجه یک اتفاق قطعی باشد، آن اتفاق را حتمی می گوییم.
  • اتفاق غیر ممکن: اگر یک اتفاق رخ ندهد،آن را اتفاق غیر ممکن گوییم.
  • اتفاق ممکن: اتفاق هایی که ممکن است رخ بدهند ولی قطعی نباشند را اتفاق هایی ممکن می گوییم.
  • اتفاق تصادفی: هر کدام از اتفاق های ممکن را اتفاق تصادفی می گوییم.

آمار و احتمال هفتم

 محاسبه احتمال رخ دادن یک اتفاق

احتمال =تعداد حالت های مطلوب تقسیم بر تعداد کل حالت ها

نکته: اگر یک اتفاق حتمی باشد، احتمال رخ دادن آن یک ، اگر یک اتفاق غیر ممکن باشد، احتمال رخ دادن آن صفر و در اتفاق های ممکن چون در کسر، صورت از عدد مخرج کوچکتر است.

  • احتمال عددی بین صفر و یک می باشد، بنابر این احتمال رخ دادن یک اتفاق صفر یا یک عددی بین صفر و یک است.

 

در ویدئو زیر میتونید بخش هایی از فصل نهم ریاضی هفتم رو مشاهده کنید: 

 

 دریافت فایل pdf آمار و احتمال ریاضی هفتم

 

حتما بخوانید: نمونه سوال ریاضی هفتم

 

دانلود فیلم آموزشی ریاضی هفتمهنرستانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

vps-poster مهارت معلمی دیدار موویز public relations روابط عمومی TAFRIHOSHADI20 راه اندازی آشپزخانه صنعتی رمان نویسی فروشگاه فیلم و سریال میهن شاپ DJARK بانه بازارچه