ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

فاصله ی بین و نقطه را یک خط در نظر بگیرید. طول این خط را می توان با استفاده از فرمول فاصله دو نقطه بدست آورد.

مراحل پیدا کردن فاصله دو نقطه

بدست آوردن فاصله بین دو نقطه

۱- مختصات دو نقطه ای که میخواهید فاصله آنها را پیدا کنید، را بدست آورید.

مختصات نقطه اول را  (x1,y1) و مختصات نقطه دوم را (x2,y2) مینامیم.

نکته: اهمیتی ندارد کدام نقطه را (x1,y1) و کدام نقطه را  (x2,y2) بنامیم. مختصات افقی نقطه اول  x1 و مختصات افقی نقطه دوم x2میباشد. مختصات عمودی نقطه اول y1 و نقطه دوم  y2 میباشد.

بدست اوردن فاصله دو نقطه-عینکی
۲- دانستن فرمول فاصله دو نقطه 

فرمول فاصله دو نقطه، در واقع طول خط بین این دو نقطه را به دست می آورد. 

فاصله دو نقطه برابر حاصل جمع، مربع تفاضل طول و عرض دو نقطه است.

فاصله بین دو نقطه- عینکی

 

۳- فاصله افقی و عمودی بین دو نقطه را بدست آورید.

برای بدست آوردن فاصله افقی حاصل x2-xرا بدست آوردید.

برای بدست آوردن فاصله عمودی حاصل y2-y1 را بدست آورید.

اگر حاصل تفاضل طول و عرض ها منفی شد نگران نباشید، در مرحله بعد باید این مقادیر را به توان 2 برسانیم که همانطور که میدانید مربع هر عدد مقداری مثبت است.

به عنوان مثال نقاط (2 ،3) و (8 ,7) را در نظر بگیرید. (3,2) را نقطه اول و (7,8) را نقطه دوم در نظر می گیریم.

  • y2-y1)=8-2=6) 

این بدان معناست که فاصله بین دو نقطه روی محور y ها برابر 6 واحد است.

  •  x2-x1)=7-3=4)

این بدان معناست که فاصله بین دو نقطه روی محور x ها برابر 4 واحد است؟

فاصله بین دو نقطه- عینکی
۴- مقادیر را به توان دو برسانید.

در این مرحله باید مقادیر حاصل از x2-x1 و y2-yرا به طور جداگانه به توان دو برسانید.

بدست اوردن فاصله بین دو نقطه

۵- مربع اعداد بدست آمدده را با هم جمع کنید.

این مرحله مجذور فاصله بین دو نقطه را به شما می دهد.

در این مثال دو نقطه (2, 3) و (8 , 7) را داریم که مربع تفاضل عرض ها برابر 36 و مربع تفاضل طول ها برابر 16 است. حال باید این دو مقدار را با هم جمع کنیم:

  • 52=16+36

بدست آوردن فاصله بین دو نقطه
۶- از مقدار بدست آمده جذر بگیرید.

با جذر گرفتن از مقدار بدست امده در مرحله قبل، فاصله بین دو نقطه بدست خواهد آمد.

 

حتما بخوانید: پیشامدهای مستقل و ناسازگار

منبع: عینکی

 


هنرستانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

زر موزیک دانلودیک واحد توسعه تحقیقات بالینی آیت اله موسوی بلایک آپديت نود 32 - لايسنس نود 32 - يوزرنيم و پسورد نود 32 کمایی شادمهر کلاسیک بتا 3 دانلود کلیپ جدید کافه ترانه